Skip to content

IAB Ad Ex 2009 raporu

Rapora göre Avrupa’da 14,7 Milyar Euro’luk bir Internet reklam pazarı var. ABD’de bu rakamın 16,2 Milyar Euro olduğu hesaplanmış.  Bu aynı zamanda tüm medya harcamaları içerisinde Internet’e %18’lik bir pay ayrıldığını ifade ediyor.

Türkiye’ye gelince; Geçtiğimiz yıla göre ortalama  %4,5 büyüyen Avrupa kıtası içerisinde ülkemiz %12 büyümeyle en hızlı serpilen 4. pazar. Raporda Türkiye Internet reklam pazarının büyüklüğü doğrudan ifade edilmese de, büyüme rakamlarını ve bir önceki raporun Türkiye rakamını (131 milyon Euro) kullanarak basit bir hesapla IAB Türkiye online reklam pazarını 146 Milyon Euro civarında tahmin ediyor diyebiliriz.

Kendi içindeki sınıflandırmalarla biraz kafa karıştırsa da, IAB raporu ülkemizle ilgili az sayıda bulabildiğimiz karşılaştırmalı raporlardan biri olduğu ve büyüme ile ilgili Avrupa trendlerini gösterdiği için kıymetli.

Tüm raporu buradan inceleyebilirsiniz.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search