Skip to content

Sahte Bölünmüşlük (False Dichotomy)

Dijital – fiziksel kavramları, tüketici deneyimi inşaasında sahte bir bölünmüşlüğe (false dichotomy) yol açar. Dikey uzmanlıklar elzem oldukları kadar, bütünü görmemize engel oldukları için bu bölünmüşlüğün de temel sebebidir. Elbette tüketiciler için böyle bir bölünmüşlük yoktur, biz “uzmanlar” bir şeyi çok iyi bilerek bu durumu yaratma tehlikesine düşeriz. Anlamlı Marka olmak ve anlamlı tecrübeler yaratmak, bu bölünmüşlüğe yukarıdan bakmayı gerektirir. Aşağıdaki 2 dakikalık videoda, uzmanlıkların olası körlüğünü anlatmaya çalışıyorum.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search